fikritakip nedir?

Dünyada online medyanın yükselişi ve sosyal medyanın etkisiyle hız, medyada rekabetin altın kuralına dönüşürken fikritakip, gazeteciliğin önemli çalışma pratiklerinden biri olan fikri takibi anımsatmak ve pratik olarak ortaya koymak için çalışır.

fikritakip (fikritakip.co), Türkiye gündeminde bir anlığına beliren haberlerin öncelerini ve sonralarını takip eder. Dijital yığınlar içinde bağlamı birbirinden koparılmış bir habere ilişkin gelişmelerin tümünü kronolojik bir biçimde arşivler ve dosya halinde sunar. Gazeteciliğin önemli çalışma pratiklerinden biri olan fikri takibi, tekrar çalışma süreçlerine dahil etmeye çalışır.

Bir haber sitesi değil, bir haber arşividir. Haberin hafızasını tutmayı amaçlar. Bu tanımla, internette kişisel çıkarların korunması adına, toplumun haber alma özgürlüğü ile çelişecek biçimde erişimi engellenen haberlerin de takipçisi olmaya çalışır.

Arşiv oluştururken faydalandığı kaynakların doğruluğundan emin olmayı önceler.

Neyi amaçlar?

fikritakip, olayların tek başlarına taşıdıkları ile bir bütünün parçasına dönüştüklerinde ifade ettikleri anlamların farkına varılmasını ve haberleri bir bütün içinde değerlendirmenin önemine dair bir farkındalık yaratmayı amaçlar. Bununla bağlantılı olarak merak etme, sorgulama ve bağlantı kurma pratiklerinden uzaklaşmış haber tüketme alışkanlıklarının da değişebilmesi için bir etki yaratmayı önemser. Bu noktada haber tüketicilerini doğru soruları sormaya yönlendirerek haberlerdeki bu eksikliklerin fark edilir hale gelmesini, sahadaki gazeteci ve editörleri de bu süreçle ilgili bilinçlendirmeyi, onlara bir deneyim pratiği sunabilmeyi hedefler.

fikritakip, gazeteciler için bir kaynak ve yöntem rehberi olabilmeyi, hem bir bilinç yaratmayı hem de buna dair ihtiyaç duyulan bilgileri sağlamayı önemser.

Toplumsal cinsiyet

fikritakip, bir kadın gazeteci tarafından, Türkiye gündeminde hızla unutulan kadına şiddet ve kadın cinayetlerini tüm parçalarıyla, adım adım takip edebilmek motivasyonuyla yaratılmış bir proje. Ancak tüm gündem başlıklarında eksikliği hissedilen bir süreç olması nedeniyle, çalışma alanını tüm Türkiye gündemi ile genişletti. Buna rağmen fikritakip, kadın, LGBTİ ve çocuk haklarını önceleyerek çalışmayı, bu öznelere yönelik şiddet ve cinayet haberlerini öncelikle takip etmeyi önemser. Bu konu başlıklarındaki tüm haberleri gözden geçirmeyi ve kayıt altına almayı günlük çalışma rutininin bir parçası olarak benimser.

Ayrıca, mümkün olan en çok sayıda kadın gazeteciyi ve emekçiyi desteklemeyi önemser.

Kurumsal isim

fikritakip